W jaki sposób usprawnić pracę korporacji?

Jak otrzymać więcej niższym nakładem kosztów przy pomocy „szczupłej produkcji”. Lean manufacturing oczekuje nieograniczonego zaangażowania celem pozbycia się bądź zmniejszenia „Muda” (z japońskiego odpadów) czy też jakiejkolwiek działalności, która eksploatuje zasoby bez zapewniania jakiejkolwiek wartości. Chociaż na początku „szczupła produkcja” została ukierunkowana na niwelowanie odpadów, może być stosowana w wielu różnorodnych typach działalności (w sferze projektowania, fabrykacji, dystrybucji i procesów obsługiwania klienta).

Optymalizacja produkcji

Optymalizacja produkcji

Projekt zlikwidowania odpadów ma szansę dokonać się przez przegląd wszelkich rewirów w przedsiębiorstwie, winno się sprecyzować, w którym miejscu potrzebne jest optymalizacja produkcji, w jakim obszarze wytwórczość nie daje wartości dodanej. Po zweryfikowaniu mankamentu, żeby wzmożyć wydajność produkcji winno się próbować zminimalizować czy też wykluczyć odpady. Wiele innych zasad krąży obok tego stwierdzenia. Nieustanne poprawianie (często nazywane przez japońskie wyrażenie kaizen) jest bodajże najbardziej fundamentalną wytyczną „szczupłej produkcji”. Musi ona tworzyć trwałą fasadę, poprzez którą będziemy wprowadzali ów typ kierowania. Bez ciągłego ulepszania rozwój, który będziemy starali się zdobyć, ustanie. Jak sama nazwa pokazuje, nieustający postęp poleca bezwzględną nieodzowność przemian w kierunku osiągnięcia chcianego stanu.

Lean manufacturing

Lean manufacturing

Zmiany tego typu mogą być duże czy też małe, mimo to powinny zdążać w stronę progresu (nierzadko niemało nieznacznych metamorfoz jest niezbędnych do osiągnięcia celu). Proces faktycznie jest nieustanny, ponieważ zawsze odnajdzie się jakikolwiek rewir, jakiego funkcjonowanie można ulepszyć. Procedura została zaprojektowana przez dyrektora japońskiego koncernu Toyota – Taiichi Ono (1912-90) po skończeniu drugiej wojny światowej, w czasie odbudowy Japonii i rozpropagowana za pośrednictwem Jamesa P. Womacka i Daniela T. Jonesa w ich lekturze „1996 Lean Thinking”.

Related Images